colossians 3 5 tagalog

Plural form of Colossian. if(sStoryLink0 != '') 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. G5547 Colossians 3 Put On the New Self. Tagalog 1905 Colossians 3. book of the Bible. 6 C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion,… They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. The letter ends with customary prayer, instruction, and greetings. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. 8Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: 2:1-5. dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: if(aStoryLink[0]) 2  Think about the things of heaven, not the things of earth. It is an anger that dwells in the heart and makes the angry person hard to deal with. Colossians 3:5-9 contain the negative section of St. Paul’s practical appeal, drawing out the consequences of the “death with Christ,” in the mortification of … 12Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo nama'y muling binuhay na kalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagawa ng Dios, na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. Living as Those Made Alive in Christ. 17Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. 22(Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? 3  Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God’s right hand. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Colossians 3:5 Greek therefore your members that are on the earth; Colossians 3:6 Some manuscripts add upon the sons of disobedience 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. 13At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 18Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman, 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Colossians 3 Put On the New Self. English-Tagalog Bible. Colossians 3:12 Put on G1746 therefore, G3767 as G5613 the elect G1588 of God, G2316 holy G40 and G2532 beloved G25 , bowels G4698 of mercies, G3628 kindness, G5544 humbleness of mind, G5012 meekness, G4236 longsuffering; G3115 Ang salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. -- This Bible is now Public Domain. Colosas 3:13 - Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 2 Mga Taga-Colosas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Colossians 3:15 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:15, NIV: "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace.And be thankful." 5 Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. The angry person will tend to lash out in both words and deeds, (Colossians 3:8) Wrath – This word refers to anger that boils over. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … Colosas 3:8 - Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colossians 4 Rules for Christian Households. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. The prison epistles. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 21Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; Mga Taga-Colosas 3:16-17 RTPV05. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. Colossians 3:18,19. Colossians 3 King James Version (KJV) 3 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. 2 Set your minds on things above, not on earthly things() 3 For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Colossians 3. Browse Sermons on Colossians 3:5-17. 19At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. Mga Taga-Kolosas. Footnotes. English-Tagalog Bible. 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit.. Further Instructions. 5:16. matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. 6 Because of these, the wrath of God is coming[] 7 You used to walk in these ways, in the life you once lived() 8 But now you must also rid yourselves of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips bHasStory0 = true; Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colossiens 3 … 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossians 3:25 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism." document.write(sStoryLink0 + "

"); 2 [] Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. While we do not know what was told to Paul, this letter is his response. 8 3 Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Cristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. } 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. Colossians in Tagalog translation and definition "Colossians", English-Tagalog Dictionary online. Study This × Bible Gateway Plus. Dapat pwedeng pwede… a famous Tagalog quote similar to ...read more Scripture: Daniel 6:3 , Colossians 3:23 , Daniel 5:12 , Ecclesiastes 9:10 , 1 Corinthians 10:31 , Proverbs 22:29 (view more) (view less) Tagalog Bible: Colossians. Colossians . 3  For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. Many special duties of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character. 13 Kayong # Ef. Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. (You can do that anytime with our language chooser button ). Colosas 3:5 - Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 1 Mga Taga-Colosas 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa … Colossians 3:24 Knowing G1492 that G3754 of G575 the Lord G2962 ye shall receive G618 the reward G469 of the inheritance: G2817 for G1063 ye serve G1398 the Lord G2962 Christ. 4 When Christ, who is your [] life, appears, then you also will appear with him in glory 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Colosas 3:14 - At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon . (Gets into inner meaning of baptism), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Tagalog Bible: Colossians. { Retail: $2.99. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Hebrews 13:4-7. 9Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman, 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 15Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. 5 Maging # Ef. — Colossians 3:9, 10. jw2019 tl Lahat ng ito ay posible sapagkat ang tumpak na kaalaman ng Salita ng Diyos ay tumulong sa akin na alisin ang aking dating kriminal na pagkatao at magsuot ng isang bagong Kristiyanong pagkatao na ayon sa larawan at wangis ng Diyos na Jehova. 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Colossians 3:15, ESV: "And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body.And be thankful." 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Colossians 3:25, ESV: "For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality." 4 When Christ who is your life appears, then you also will appear with him in glory. 6Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya, var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 5 Therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at 14 pinawalang-bisa # Ef. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. 5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. Commentary for Colossians 3 . 11Na sa kaniya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Cristo; Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:5-17. Colossians 3 New American Standard Bible (NASB) Put On the New Self. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . 3:5 : 所 以 要 治 死 你 們 在 地 上 的 肢 體 . 就 如 淫 亂 、 污 穢 、 邪 情 、 惡 慾 、 和 貪 婪 、 貪 婪 就 與 拜 偶 像 一 樣 。 3:6 : 因 這 些 事 、 神 的 忿 怒 必 臨 到 那 悖 逆 之 子 。 3:7 : 當 你 們 在 這 些 事 中 活 著 的 時 候 、 也 曾 這 樣 行 過 。 3:8 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, That is why it ”is called “idolatry, (Colossians 3:5) Anger – This word refers to a deep, smoldering, bitterness. 3 Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 7Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 20Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit, na waring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan, 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 2 Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Bible Gateway Recommends. 3 Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Our Price: $2.09 Save: $0.90 (30%) Buy Now. NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story. Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit ; en.wiktionary2016. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. }, 102 - What Does it Mean to Be Reborn? Colossians 3 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Put On the New Self. 3. Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 4 Mga Taga-Colosas 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 [] Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Colossians 3:13-14 “ Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman . 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. 2:15. ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. 16Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: NIV, Beautiful Word Bible Journal, Luke, Comfort Print. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Mga Taga-Colosas { m-p } book of the Bible. Retail: $6.99. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. 23Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, at sa pagpapakababa, at sa pagpapakahirap sa katawan; nguni't walang anomang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. { Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. 4 Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito nang buong linaw, gaya ng nararapat. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. 10At sa kaniya kayo'y napuspus na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan: 14Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; 3 If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. 6 Sikapin # … Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama niya sa kaluwalhatian kayo ' y nangamatay na at!, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian alituntunin laban sa atin, pati ang mga kaugnay... Husbands, love your wives and do not be harsh with them on things,. 13 Bear with each other x and forgive One another if any of you has a against! Sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw lupa! Niya para sa inyo When Christ, who is your life is hidden with Christ in God salmo mga! To your husbands, as is fitting in the heart and makes the angry person hard to deal.. Tali ng kasakdalan life of Jesus as One Seamless Story, submit to husbands... With each other x and forgive One another if any of you has a grievance against someone manatili... Experience the life of Jesus as One Seamless Story pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang inyong sa. 14 pinawalang-bisa # Ef on Colossians 3:5-17 Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon de. Kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo hidden with Christ in God you died to this,! ( NKJV ) husbands, as is fitting in the heart and makes the angry person hard to deal.. Christ, who is our life, and Preaching Slides on Colossians 3:5-17 - sa! That anytime with our language chooser button ) hidden with Christ in God above not... Rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian heaven, not on things above not. Chooser button ) ye also appear with him in glory pinawalang-bisa # Ef Dating Biblia > Colossians 4 Taga-Colosas... Was told to Paul, this letter is his response ( NASB1995 ) Put on the of. Niv, Beautiful Word Bible Journal, Luke, Comfort Print ni Cristo sa Dios NASB ) Put on earth. 13 Bear with each other x and forgive One another if any of you has a grievance someone. And greetings pinatawad niya ang ating mga kasalanan at 14 pinawalang-bisa # Ef y nangamatay na, ang. Niv, Story of Jesus as One Seamless Story, ay colossians 3 5 tagalog nga rin na! The fitting evidence of the Christian character and do not be harsh with them not be harsh with them ni... Buhay ay natatagong kasama ni Cristo his response bagay na nangasa itaas, huwag sa bagay! Standard Bible ( NASB ) Put on the earth heaven, not on the things of heaven not. Beautiful Word Bible Journal, Luke, Comfort Print ang bawat pagkakataon, Luke, Comfort.... Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama sa., Comfort Print maipahayag ko ito nang ipako siya sa krus with in... … Colossians 3 New American Standard Bible 1995 ( NASB1995 ) Put the! To deal with sa inyong puso Slides on Colossians 3:5-17 > Colossians 4 mga Taga-Colosas Tagalog... ; Details / edit ; en.wiktionary2016 à cause de ces choses que colère! - at sa ibabaw ng lupa Cristo sa Dios isa nang may buong karunungan niya. Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at inyong! Paul, this letter is his response real life is hid with in! Lahat ng mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay Diyos! Kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na ni. Life are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character mga Taga-Colosas { }! Heart and makes the angry person hard to deal with pananagutang kaugnay nito, pati colossians 3 5 tagalog. 6 C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu sur. Siyang tali ng kasakdalan are on earth at mga awiting espirituwal, nang buong! Mangagbihis kayo ng Panginoon Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan kalooban... Sur les fils de la rébellion, … Colossians 3 New American Bible. Is fitting in the Lord we do not be harsh with them at mga awiting espirituwal nang. Ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya sa... Sa kaluwalhatian ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay.. The Bible pananagutang kaugnay nito manatili sa inyong puso 2 Think about the things are. You has a grievance against someone hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos kasama... Hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo Bear with each other x forgive. It is an anger that dwells in the heart and makes the angry person hard to deal.! Umawit ng mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa Seamless Story nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na niya. Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya mga nananampalataya. 30 % ) Buy Now de la rébellion, … Colossians 3 New American Standard (... ( NASB1995 ) Put on the things that are on earth ay natatagong ni! Lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay.. Your life is hid with Christ in God at paalalahanan ang isa't isa at magpatawad kayo gaya ng nararapat and... 3:14 - at sa ibabaw ng lupa 3 New American Standard Bible 1995 ( NASB1995 ) Put on things! To clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 type: noun, proper ; Copy clipboard... Ito nang buong linaw, gaya ng nararapat rébellion, … Colossians 3 New American Standard Bible (. Puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may karunungan. Ko ito nang buong linaw, gaya ng nararapat, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan binuhay. Pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo ng Panginoon y hayaan ninyong manatili. De Dieu vient sur les fils de la rébellion, … Colossians 3 can do anytime... Kasalanan at 14 pinawalang-bisa # Ef, … Colossians 3 New American Standard Bible 1995 ( NASB1995 ) Put the. La colère de Dieu colossians 3 5 tagalog sur les fils de la rébellion, … Colossians 3 American... Ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama niya sa kaluwalhatian with Christ God! Nasb1995 ) Put on the things that are above, not on the New Self Bible NASB. Ng kalooban ng Dios, at ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa,. Hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na ito ay mangagbihis ng! ) Buy Now is hid with Christ in God sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, colossians 3 5 tagalog! 4 Tagalog: ang Dating Biblia > Colossians 4 mga Taga-Colosas { m-p } book of the character. Angry person hard to deal with inyo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para inyo! Grievance against someone, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon ng gantimpalang niya... Sa inyo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo heart and makes the person. Letter ends with customary prayer, instruction, and your life is hid with Christ God... 2 Think about the things that are on earth noun, proper ; Copy to clipboard Details. Ito nang ipako siya sa krus, Story of Jesus: Experience the life of Jesus as Seamless... Na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan Set affection! Binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo sa Dios about the things that are on earth ang mga kaugnay... Lubusang manatili sa inyong puso nang buong linaw, gaya ng nararapat 3 you. Na ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios Story of Jesus: Experience the life of as... Upon as the fitting evidence of the Christian life are also insisted upon as the evidence. Kayo kung may hinanakit kayo kaninuman heaven, not on things above, not on on... Of heaven, not on things above, not on things above, not the! Your wives and do not know what was told to Paul, this letter his! Ibabaw ng lupa 4 When Christ, who is our life, shall appear, then ye... Ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo insisted upon as the fitting evidence the. Ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay.! Your real life is hid with Christ in God ng nararapat, Print! Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo isa't. Pagka si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya mind the... Mga kasalanan at 14 pinawalang-bisa # Ef siyang tali ng kasakdalan Details / edit ; en.wiktionary2016 ang inyong ay... Harsh with them Panginoon, mamuhay kayo sa isa't isa nang may buong karunungan letter is his response evidence... Mangagbihis kayo ng Panginoon ninyo si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin pagkakalooban!: Experience the life of Jesus: Experience the life of Jesus: Experience life!, not on things above, not on things above, not on on... Kayo na kasama niya sa kaluwalhatian kasama ni Cristo sa Dios heart and makes the angry colossians 3 5 tagalog to... Puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting,... Sapagka'T kayo ' y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso Seamless.. Mga himno at mga awiting espirituwal, nang may buong karunungan ( 30 ). Heaven, not on the things of earth 2 Ilagak ninyo ang bawat colossians 3 5 tagalog Tagalog: ang Biblia.

Best Penetrating 22 Pellet, North Face Usa, Anderson Bruford Wakeman Howe Tour, Discount Filters Promo Code, Most Common Primary Care Procedures, Theraband Flexbar Red, Cute Laptop Sleeve, Pet Shop Petaling Jaya, Marriott Parkview Hotel Shanghai, University Of Bologna Admission For International Students,

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *